home / Het Trefpunt

het Trefpunt

Het verhaal van het Trefpunt begint bij een jeugdgroep, waar vrienden elke vrijdagavond samenkomen. Het programma varieerde tussen o.a. spellen, film kijken, Bijbelstudies of buitenactiviteiten. Jongeren die op de Jeugdgroep Rehoboth zaten, waren verzekerd van een groep vrienden, zowel binnen als buiten het jeugdhuis. De ontmoeting met elkaar was van groter belang dan de inhoud van het programma. Dit was niet alleen een plek waar jongeren het weekend begonnen door hun vrienden te treffen, maar ook met hun geloof bezig te zijn. Meer dan dat: zowel het bestuur als alle leden waren enorm betrokken met het welzijn van de jeugdgroep. Wij waren meer dan leden van een clubje; wij waren vrienden. En dat zijn we nog steeds.

Jongeren lijken het lastig te hebben in de tegenwoordige tijd. Op de cruciale leeftijd van 16 - 23 jaar staan we voor moeilijke keuzes. Vaak merken we dat jongeren gebukt gaan onder steeds onrustiger wordende omstandigheden. Zowel op persoonlijk vlak, als in het thuisfront. Alle jongeren dragen hun eigen verhaal met zich mee. Waar kunnen zij terecht met hun vragen, problemen of twijfels? Het komt helaas vaak genoeg voor dat ouders en vrienden geen antwoord zijn voor hun probleemsituaties. Wat er dan volgt is dat we op zoek gaan naar afleiding, of een omgeving ver weg van de problemen. Dat is een natuurlijke reactie, iets wat we allemaal mee moeten maken.

In onze ogen is de Jeugdgroep Rehoboth het voorbeeld van hoe een gemeente zou moeten zijn: sociaal betrokken met elkaar binnen de kaders van het Christelijk geloof. Als stuurgroep van het Trefpunt wilden aan de slag gaan met dit principe. Hoe fantastisch zou het zijn om op regelmatige basis een avond te organiseren waar iedereen elkaar kon zien, nieuwe vrienden ontmoeten en iets kon betekenen voor de organisatie. Een plek waar je graag gezien wordt. Waar vriendschappen ontstaan op basis van wie jij bent.

You got talent!

Vanaf heden bestaat er zo'n avond. Dit is een alternatief voor vrienden die een avond willen uitgaan, en op hun eigen manier bezig willen zijn met het geloof. Een nieuw geluid binnen de kerk. Waar jongeren gehoord worden en als één lichaam een nieuw initiatief de wereld in helpen. En dit doen we niet alleen. 

Dit is wat we met alle jongeren van het Trefpunt gaan afspreken: iedereen kan bijdragen. Je hebt talenten gekregen om mooie dingen te realiseren op de wereld. Misschien ben je goed met een instrument, kan je mooie verhalen schrijven of goed schilderen? Misschien ben je juist wel op zoek naar een plek op je talenten te ontwikkelen? Er is zoveel te bedenken met datgene waarmee je zou kunnen bijdragen.

Wij zijn op zoek naar iedereen die bereid is om te doen waar hij of zij goed in is. Wij geven je hier de ruimte voor. Onze organisatie is op zoek naar vrienden van het Trefpunt, om mee te bouwen aan onze jongerenavond. Dit is ook jouw plaats: maak er gebruik van!

Wat je kunt verwachten

Samen met een groep fantastische vrienden vanuit verschillende hoeken in onze gemeente hebben we het Trefpunt gestart. Jongerenavonden, om de twee maanden, voor en door jongeren. Met een muzikaal optreden van gastmuzikanten wordt er een grote variatie aan nummers gespeeld. Een gastspreker geeft zijn inzicht over een thema dat concreet is en past binnen wat wij meemaken als jongeren. En als het programma klaar is, dan ben je welkom om te blijven voor een relaxte omgeving met achtergrondmuziek, sfeer, hapjes en drankjes.

Ben jij iemand die zijn - van God gekregen - talenten wilt teruggeven aan de gemeente? Ben jij iemand die niet alleen wilt stilstaan bij je geloof, maar juist iets wilt doen? Misschien ben je iemand die op zoek is naar een stukje vriendschap in de wereld. Of misschien weet je helemaal nog niet wat je wilt, maar zou je het fijn vinden om ergens bij te horen?

Wij willen een plaats maken voor iedereen die zijn plek nog niet heeft gevonden. Dit is ons geloof, hier gaan we mee aan de slag. Wees welkom, we zien graag naar je uit!